Kontakt:

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "Przełom" w Mikołowie:

 

 43-196 Mikołów-Bujaków

ul. Ks. Franciszka Górka 144

tel./fax: (0-32) 23 54 930

e-mail: przelom.bujakow@wp.pl

 

Zakład produkcyjno-usługowy:

 

43-196 Mikołów-Bujaków

ul. Ludwika Spyry 23

tel.: (0-32) 23 54 957

e-mail: tunele@wp.pl

 

 

 

 

Dane kontaktowe:

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "Przełom" w Mikołowie:

ul. Ks. Franciszka Górka 144
43-196 Mikołów-Bujaków

tel./fax: 32 23 54 930

e-mail: przelom.bujakow@wp.pl

 

Zakład produkcyjno-usługowy:

ul. Ks.Franciszka Górka 144
43-196 Mikołów-Bujaków

tel. 32 23 54 957

e-mail: tunele@wp.pl